Ang Mabait na Kalabaw / Ang Buotang Kabaw / Ti Nasingpet a Nuang (big book)


₱275.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrated by Liza Flores

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.

Angay sundon ang buotang kabaw. Taróng ang iyang batasan. Nakigkuyog siya sa mga kaubang kabaw. Naa siyay paghigugma sa kamatuoran, kaayohan, ug katahoman. Kalingawig ihap ang mga butang sa panid, gikan 1 hangtod 13.

Also available in small picture book format (Tagalog and English)

ISBN: 978-971-508-416-1
Published: 2012
Language variants: Filipino (Tagalog) with English translation OR Filipino (Cebuano) OR Filipino (Ilokano)
Age Recommendation: 4+
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams

Purchasing more than 3 big books? We recommend manual order processing for better shipping rates. Email us a filled-out order form. We will reply to your email with the total cost of books and shipping, along with payment options.

 

Related Products