Ang Mabait na Kalabaw - Big Book

Ang Mabait na Kalabaw - Big Book
Ang Mabait na Kalabaw - Big Book
Ang Mabait na Kalabaw - Big Book
Product image 1Ang Mabait na Kalabaw - Big Book
Product image 2Ang Mabait na Kalabaw - Big Book
Product image 3Ang Mabait na Kalabaw - Big Book

Regular price ₱349.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrated by Liza Flores

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.
Angay sundon ang buotang kabaw. Taróng ang iyang batasan. Nakigkuyog siya sa mga kaubang kabaw. Naa siyay paghigugma sa kamatuoran, kaayohan, ug katahoman. Kalingawig ihap ang mga butang sa panid, gikan 1 hangtod 13.

Also available in
Cebuano
Ilocano
small picture book format (Tagalog and English)

ISBN: 9789715084161
Published: 2012
Language variants: Filipino (Tagalog) with English translation 
Age Recommendation: 4+
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now