Ang Maraming Ngalan ni Emilio


₱135.00
Ang Maraming Ngalan ni Emilio

Story by Weng Cahiles
Illustrations by Aldy Aguirre

Kay daming nagawang kahanga-hanga ng binatang may iba't ibang pangalan. Kaya't hindi nakapagtatakang dinadakila siya ngayon sa mga pahina ng kasaysayan.

The young man with many names did numerous admirable things. Which is why it is not surprising that he is honored today in the pages of history.

ISBN: 978-971-508-615-3
Published: 2017
Language: Filipino
Age Recommendation: 9+
32 pages | 140 grams | 8.5 by 11 inches

Related Products