Mga Nilalang na Kagila-gilalas - Non Fiction

Mga Nilalang na Kagila-gilalas - Non Fiction
Mga Nilalang na Kagila-gilalas - Non Fiction
Mga Nilalang na Kagila-gilalas - Non Fiction
Product image 1Mga Nilalang na Kagila-gilalas - Non Fiction
Product image 2Mga Nilalang na Kagila-gilalas - Non Fiction
Product image 3Mga Nilalang na Kagila-gilalas - Non Fiction

Regular price ₱299.00

Written by Edgar Calabia Samar
Illustrations by Leo Kempis Ang, Sergio Bumatay III, Mico Dimagiba, JC Galag, Kat Matias, Jap Mikel, Harry Monzon, Stephen Prestado, Conrad Raquel, and Borg Sinaban

Here is a book that introduces the creatures and monsters that can hurt, but can also be friends, the aswang that brings fear and death, the heroes with astonishing strength, courage, and wisdom, the anito that guides and warns, and the diwata and bathala that lead and protect all that is created—the creatures that live in the rich stories and belief of the different groups of our nation.

Get scared and amazed with the fantastic creatures of our race.

Narito ang aklat na nagpapakilala sa mga lamanlupa at halimaw na nakapananakit, ngunit kung minsan ay kaibigan din, sa mga aswang na nagdudulot ng takot at kamatayan, sa mga bayaning may kahanga-hangang lakas, tapang, at talino, sa mga anitong gumagabay at nagbabadya, at sa mga diwata at bathalang namumuno at nangangalaga sa lahat ng nilikha—silang mga nilalang na nabubuhay sa mayamang salaysay at paniniwala ng iba’t ibang pangkat sa ating bansa.

Matakot at mamangha sa mga kagila-gilalas na nilalang ng ating lahi.

ISBN: 9789715087803
Published: 2019
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 13+
176 pages | 300 grams |  6 by 9 inches

2015 Edition: 101 Kagila-gilalas na Nilalang, ISBN 9789715085526

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now