Naaay! Taaay!


₱99.00

Story by Kristine Canon
Illustrations by Vanessa Tamayo

In this storybook about children’s never-ending requests and pleas, we find whether Nanay and Tatay can ever say no.

Sa librong ito tungkol sa di-natatapos na hiling at pakiusap ng mga bata, malalaman natin kung kayang humindi nina Nanay at Tatay.

ISBN: 978-971-508-420-8
Published: 2013
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 6+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products