Naging Manlililok si Wigan


₱99.00
Story by Felice Prudente Sta. Maria
Illustrations by Robbie Bautista
Translation by Michael M. Coroza

Along with other Ifugaw farmers, Wigan farms on the highlands’ magnificent payyo. When his crops suddenly and unexpectedly fail, he asks help from the gods in heaven. It is through these gods that Wigan learns to create a bul-ol, and begins the art of sculpture.

Isa si Wigan sa mga Ifugaw na nagsasaka sa dakilang payyo. Nang hindi maging sapat ang kaniyang ani, agad siyang humingi ng tulong sa mga diyos sa kalangitan. Sa tulong ng mga diyos, natutuhan niyang lumikha ng bul-ol: dito nagsimula ang sining ng paglililok

Ang alamat na ito ay hindi lamang nagpapakilala sa pinagmulan ng bul-ol. Isinasalaysay rin nito ang pinagmulan ng paglililok sa Filipinas. Itinuturo rin ng aklat sa mga batang mambabasa ang paggamit ng mga talababa.

Additional Information
ISBN: 978-971-855-159-2
Published: 2012
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Published in partnership with Filipinas Heritage Library and National Commission on Culture and Arts

Related Products