Si Pilong Patago-tago


₱99.00

Story by Kristine Canon
Illustrations by Leo Alvarado

“Bulaga! You didn’t see me, did you?”
This Pilo! He really loves hiding.
Won’t he get tired of this kind of game?

“Bulaga! Hindi ninyo ako nakita, ‘no?”
Hay, si Pilo! Mahilig magtago.
Hindi kaya siya napapagod sa ganitong paglalaro?

ISBN: 971-508-240-8
Published: 2004
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 6+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products