Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa - Anino Comics

Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa - Anino Comics
Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa - Anino Comics
Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa - Anino Comics
Product image 1Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa - Anino Comics
Product image 2Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa - Anino Comics
Product image 3Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa - Anino Comics

Regular price ₱550.00

Story and illustrations by Emiliana Kampilan

2018 National Book Award—Best Graphic Literature & Best Book Design

Dead Balagtas is the first and most creative comics about the long and colorful history of the Philippines.
 
In this first volume, a wise babaylan tells the story of the birth of the universe from the passionate love between Tungkung Langit and Laon Sina. Witness the rise of the continents, the clash of oceans, and the romance of sea and earth—forces that shaped and continues to mold our home and nation, the Philippines.
 
Ang Dead Balagtas ang una at pinakamalikhaing komiks tungkol sa mahaba at makulay na kasaysayan ng Filipinas.
 
Sa unang tomong ito, isasalaysay ng isang maalam na babaylan ang pagsilang ng santinakpan mula sa mainit na pagmamahalan ni Tungkung Langit at Laon Sina. Saksihan ang pagbangon ng mga kontinente, ang banggaan ng mga karagatan, ang pag-iibigan ng dagat at lupa—mga puwersang bumuo at patuloy na humuhulma sa ating tahanan at bayan, ang Filipinas.
 
 
Additional information
ISBN: 9789715087186
Published: 2017
Language: Filipino
Age Recommendation: 16+
132 pages | 600 grams | 12 by 8 inches
 
 
Citation for the 2018 National Book Award for Best Book Design:
Emiliana Kampilan’s “Mga Sayaw ng Dagat at Lupa” inspires you from cover to cover. It touches on myth, culture, social realities, class, isolation, familial ties and identity — with all stories tied together by geography. Its storytelling is elevated by illustrations, lettering, visual design, layout and production. —Dan Matutina
Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now