Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan (Big Book)


₱275.00
Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan (Big Book)

Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Alfonsto G. Oñate and Wilfredo Pollarco

Three naughty children refuse to care for their environment: they destroy plants, waste water and electricity, and throw garbage just about anywhere! One day, an enchantress decides to teach them a lesson they will never forget.

Tatlong pilyong bata ang nasisiyahan sa pagputol ng mga halaman, pagsasayang ng tubig at elektrisidad, at pagtatapon ng basura kahit saan. Si Emang Engkantada ang maguturo sa kanila ng kahalagahan ng pangangalaga sa balanse ng kalikasan.

Available as an e-book from

ISBN: 971-508-229-7
Published: 2003
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 7+
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams

Purchasing more than 3 big books? We recommend manual order processing for better shipping rates. Email us a filled-out order form. We will reply to your email with the total cost of books and shipping, along with payment options.

 

Related Products